LogotypBoka ett möte
Tjänster

Webbdesign

Jonathan skissar på en ny webbdesign

Vi vill att de som besöker din webbplats ska förstå vad du gör och hur du kan hjälpa dem. Vi vill också skapa en unik upplevelse som skiljer dig från dina konkurrenter. Jag kommer bygga på analyser och insikter om dina kunder och besökare.

Tillsammans gör vi en analys, därefter skapar jag en skiss och till sist en färdig prototyp som du kan testa.

Tillvägagångsätt

Analys

Utifrån din verksamhet och vad du har för mål med ditt företag skapar vi tillsammans en plan för din webbplats. Tycke och smak ska inte få bestämma hur din webbplats ska se ut, utan vi kommer att utgå från faktiskt data.

Vilka behov har de som besöker er webbplats och hur överlappar det era affärsmål är exempel på frågor vi pratar om.

Vi skapar tre olika profiler utifrån vad du vet om dina kunder. Vilka är de och vad har de för mål? Det här hjälper oss att första dina kunder och hur vi kan hjälpa dem.

Utifrån användarnas profiler kan vi skapa en berättelse (user story) som hjälper oss att strukturera vår sida och skapa större möjlighet till konvertering.

Funktioner och grafisk profil

Vill du ha en speciell funktion på sidan? Har du en grafisk profil för din verksamhet, speciella färger och former. Det tar vi hänsyn till.

Skiss

När vi har kommit fram till en bra plan kan jag börja skissa på en ide. Jag skapar en så kallad wireframe (trådskiss på svenska) där jag i grova drag ritar ut strukturen på webbplatsen. Efter att jag har återkopplat till dig så går jag över till en mer detaljerad version, en så kallad prototyp.

Prototyp

Nu kommer du att se hur den faktiskt kommer att upplevas när den är klar. Jag använder Adobe XD för att skapa prototypen och den ger dig möjlighet att testa genom att klicka dig runt och se eventuella effekter och funktioner.

När protypen har blivit godkänd av dig går jag vidare till att utveckla webbplatsen – utvecklingsfasen.